Integralni_meditce_small 2Někteří mávnou rukou – k čemu by nám to bylo? Jiní se nemohou dočkat chvilky klidu, kdy se budou moct věnovat sami sobě – k tomu jim prý stačí meditace. Jen málokdo – pořád ještě menšina – chápe, že mu život vnutil tempo a tlak, který prostě vyžaduje schopnost uvolnit se.

Ano, přesně tak, hodně lidí se neumí uvolnit. Nebo to kdysi uměli, ale teď jim to nějak nejde.

Na druhou stranu, čím dál víc lidí hledá sebe sama. Často pociťují nesmyslnost a hledají hlubší záměr a smysl svého života. Nebo alespoň právo ho prožít v jeho plnosti.

Vzhledem k očividné poptávce se objevila i nabídka: nespočetné techniky a metody, které slibují totéž: uvolnění stresu a duchovní rozvoj. Většina z nich má v názvu slovo “meditace”.

Předpokládejme, že jste došli k závěru, že se potřebujete naučit nějakou techniku meditace. Jak si poradit se stávající nabídkou?

Vzhledem k tomu že sám praktikuji a učím vlastní techniku Integrální meditace, je jasné, že vám ji také doporučím. Doufám ale, že vám mimochodem také vysvětlím i základní principy meditace. Ne proto abych vás meditaci naučil (nejlešpí způsob učení je vždycky v osobním kontaktu), ale proto abych vám poskytl informace o jistých univerzálních principech, podle nichž můžete rozlišit meditaci od… něčeho jiného.

Pro začátek vám ukážu některé výrazy, které NEJSOU meditace: koncentrace, vizualizace, sugesce, hypnóza, víra, filozofie, kontemplace (rozjímání), vhled, harmonizace energií, probouzení energií, léčení, bioenergie, opakování manter nebo otáčení čaker.

Ale, řeknete, copak se slovo “meditace” neobjevuje vždycky spolu s těmito nebo jinými podobnými pojmy?

Vždycky ne, ale máte pravdu – objevuje se tak často. Ovšem, souvislost mezi nimi není o nic větší, nebo menší než souvislost meditace se sportem, zdravím, během, láskou nebo vaší prácí. Meditace vám v tom všem může pomoct, pokud vás tyto oblasti života zajímají. Nepleťte si ji ale s některým z těchto postupů. Právě to ovšem lidé nejčastěji dělají!

Pokud vám tedy někdo řekne meditace, není vhodné přistupovat ke všemu stejně. Zeptejte se, alespoň obecně, o co se jedná? Jestliže odpověď ukazuje, že se jedná o představování si čehokoliv, od světla po energii ve vašem těle, přes symboly, obrazy, nebo jakýkoliv obsah, budete vědět, že jde o vizualizaci, kontemplaci nebo sugesci. Zeptejte se, jestli je technika lehká? Pokud není, pravděpodobně se jedná o nějaký druh koncentrace.

Zeptejte se, jestli ji můžete provádět sami? Jestliže potřebujete jakýkoliv vnější prostředek, jako CD, nějaký nástroj nebo nějakého člověka, nejedná se o meditaci (ačkoliv to někteří budou s hrdostí nazývat “řízenou meditací”), ale o druh kontrolované sugesce (v nejlepším případě), nebo manipulaci, respektive nežádoucí energetický vliv (v nejhorším případě).

Navzdory tomu mohou mít různé jiné techniky pozitivní účinky. Očividně je, ve své oblasti, také mají, jinak by se neudržely. Ve skutečnosti je ale chyba nazývat je meditací.

Co je potom meditace?

Pravda o meditaci

meditacija2Naneštěstí se správný název pro proces meditace zneužívá do té míry, že nevěřím, že by se jeho obecné vnímání mohlo změnit. Přesto, pokud chcete opravdu porozumět, o co se jedná, musíte znát i ten. Tak tedy, jde o jógu.

Aha, řeknete, jóga! To znám!

Omlouvám se, ale pochybuji, že znáte. To, co jste si pomysleli nebo co jste uviděli ve své mysli, byly s nejvyšší pravděpodobností ásany – řada tělesných cvičení, která si na západě uzurpovala název jóga. Ačkoliv jsou ásany část jógy (jedna malá, úplně maličká a skoro nedůležitá část), pravá jóga je něco jiného.

Otec jógy, známý autor “Jóga súter” se jmenoval Pataňdžali. Za tím zvláštním názvem a jménem se skrývají důležité a univerzální vědomosti.

Na samém začátku svého spisu Pataňdžali definuje jógu jako “stav vědomí bez pohybu”. Neboli “nehybné vědomí”. S připomínkou, že se NEJEDNÁ o soustředěné, ani jakýmkoliv jiným způsobem aktivní vědomí, můžeme říci, že stav jógy je klidný nebo zklidněný stav vědomí. Jóga je tedy stav, v němž je náš duch klidný a nepohybuje se, je tu ale bdělost, a v důsledku toho, velice příjemný pocit.

Prima, no ne? Stav jógy je právě to, co dnes potřebujeme jako protiváhu k neustálemu neklidu, vyčerpání a mentálnímu hluku, kterému jsme vystaveni.

Jóga ovšem není jen podstatné jméno, ale i sloveso. Vynecháme-li obvyklý předsudek o józe jako o tělesném cvičení, mohli bychom jógu jako proces definovat následovně: postupné zklidňování mentální aktivity dokud není dosaženo stavu vědomí bez pohybu.

A tím jsme zároveň definovali správný proces meditace!

Meditace je tedy proces zklidňování mentální aktivity. Jestliže vás někdo vede nebo si sami představujete, dejme tomu, světlo, které vychází z vaší hlavy a spojuje vás se vzdálenými hvězdami, pak nemeditujete, protože vaše mentální aktivita se nezklidňuje. Ba co víc, ona se zvyšuje a zaměřuje se určitým směrem procesem, který se správně nazývá vizualizace, a ne meditace.

Jestliže úporně zíráte do světla svíčky, na nějaké božstvo, nebo do nekonečna opakujete nějakou mantru, ani tehdy nezklidňujete svou mentální aktivitu. Naopak ji zvyšujete tím, že zaměřujete mysl na ten určitý obsah procesem, který se správně jmenuje koncentrace, a ne meditace.

Jestliže používáte afirmace, nebo sami sebe přesvědčujete, že jste uvolnění a klidní, ani tehdy nemeditujete, ale používáte (auto)sugesci. Jestliže analyzujete své mentální vzorce, podvědomé motivy nebo traumata, pracujete na sobě z hlediska psychologie – nepraktikujete meditaci. Modlitba je taktéž zaměření mysli na určitý (náboženský) obsah a nemůže být nazývána meditací, ani se meditace nemůže nazývat “formou modlitby”, jak to neopodstatněně dělají někteří.

Většina technik, na které dnes můžete narazit, a které neoprávněně nosí jméno meditace, vlastně nepředstavují meditaci, alespoň ne v tom původním smyslu Pataňdžaliho jógy jako procesu zklidňování mentální aktivity.

A jak se tedy meditace praktikuje? Jak zklidnit vědomí a dosáhnout stavu jógy?

Jak se medituje?

meditacija1Věřte tomu, nebo ne, správná meditace je přirozená jako chůze a snadná jako dýchání! Je součástí naší duchovně tělesné soustavy a schopnost provádět ji je nám vrozená.

Ovšem, právě tak jako bychom se nenaučili chodit, kdybychom rané dětství prožili mezi zvířaty, nebo lidmi, kteří nechodí, tak ani tento proces jsme si neosvojili, protože nám o tom NIKDO NIC neřekl. Vyrostli jsme, nevědomi si toho, že můžeme chodit. To je – meditovat.

Nicméně, nadešel čas i k tomu. I když je tato naše schopnost uspaná a málem zarezlá, na kurzu Integralní meditace nebudu potřebovat víc než pár hodin, abychom ji, ve spolupráci s vámi, probudili.

Prozatím ale krátké vysvětlení. Opět od zdroje. Pataňdžali říká, že jógy dosahujeme “odevzdáním se přirozenému tvořivému procesu” (1:23) I když to zní abstraktně, vlastně se jedná o to, že sami nic neděláme, ale necháme přírodu, aby pracovala za nás.

Znamená to, že bychom měli být v meditaci pasivní? Jistým způsobem ano. Ovšem ty meditace, při kterých neděláte nic a pouze například necháváte svého ducha, aby se toulal, kde mu je libo, mají své závažné nedostatky.

Zaprvé, lidé mají tendence se spontáně přiklonit ke sledování svých myšlenek. Takto rozpoltí svou pozornost a místo jógy (ano, mimochodem, v překladu tento výraz znamená “spojení” nebo “spřežení”) dostanou rozdělení a odloučení. Pokud chcete znát můj názor, sledování vlastních myšlenek a vnitřních prožitků je pěkně schizofrenické počínání a nedoporučoval bych ho.

Zadruhé, naše vědomí je velmi mocný generátor energie a tvoření, zvláště pak ve své hloubce. Jeho sílu Pataňdžali popisuje ve třetí knize Jóga súter, kde poukazuje na schopnosti, které se v nás skrývají, a to jak je můžeme probudit. Proces takového probuzení je také technicky možný (a je zastoupen v řadě pokročilých cvičení v programu Integrální meditace). Ovšem tento proces se v nás ve skutečnosti odehrává neustále. Je zodpovědný za naše kreativní nápady, nové myšlenky a intuici. Ve své podstatě se podobá programování počítače. Podle toho, jaký software použijete, bude počítač vykonávat určité činnosti. Pokud víte, co děláte, paráda!

Ale pokud to nevíte a děláte to nahodile, jak vás napadne, zadáváte do svého “počítače” řadu neznámých příkazů! V nejlepším případě se nestane nic, kromě bílého šumu. V nejhorším případě se může stát cokoliv.

Lidé, kteří praktikují pasivní sledování a odevzdávání se myšlenkám, něvědomě uvádí do pohybu procesy, které mohou být velice mocné. Ani duch, ani tělo na ně obvykle nejsou připraveni. Proto se takový postup nedoporučuje.

Namísto toho, Pataňdžali doporučuje použití “chvění mysli” neboli pranávy, jak to nazývá v sútře 1:27. Odevzdání se přirozenému toku vědomí je jenom jedna část postupu. Druhá část je pranáva nějaké konkrétního zvuku (slova nebo myšlenky).

V praxi jde o to, že se zklidňování mentální aktivity v meditaci, respektive během procesu jógy, odehrává na mantře – zvuku, který je pouze formou, pouze vibrací, a není, ani nesmí být nositelem nějakého lingvistického významu.

“Tak moment!” vykřiknete možná. “Copak se neřeklo, že meditace není opakování mantry?”

Ano, řeklo. “Opakováním manter” jsem měl na mysli nekonečné opakování mantry (nebo její opakování do určitého počtu). Přesto se během procesu zklidňování mysli používá pranáva (to je přesný název, a narozdíl od “mantry” přesně vystihuje funkci použití zvuku), a to přesně vymezeným způsobem, jednoduchým, ale delikátním. Pranáva v tom všem hraje důležitou úlohu – pod podmínkou, že je technika “odevzdání se přirozenému tvořivému procesu” správně zvládnuta.

Pranáva – energie zvuku

mantra man 250bIntegrální meditaci se můžete naučit pouze v osobním kontaktu. Jedním z důvodů je samotný postup, který nemá smysl popisovat právě, tak jako nemá smysl popisovat proces dýchání nebo chůze. Tyto postupy jsou jednoduché, ale je nejlepší, a vlastně i jedině možné, aby se staly samy od sebe. Postup použití pranávy, ačkoliv je jednoduchý, je tedy nejlepší naučit se naživo, během osobní instrukce.

Ale pojďme se vrátit k použití zvuku a pranávě (správný název), respektive mantře (nesprávný název).

Současná fyzika sdílí názor prastarých nauk, že jsou lidé, právě tak jako vesmír, tvořeni “zvukem”. Fyzika pak, téměř stejným způsobem, mluví o energii a jejích formách, to je vibracích. Pokud se díváte na člověka takto, uvidítě něco jako kresbu vpravo nahoře – “mantra man-a”!

Vibrace každého člověka je zvláštní, jedinečná. Jako pranávu – formu zvuku – je v meditaci nejlépe používat zvuk, který v nás už existuje, a je tak pro nás přirozený.

Různé školy a techniky meditace – dokonce i pokud následují původní návod k dosažení stavu klidného vědomí, to je jógy – používají různé mantry. Některé z nich jsou univerzální, a některé bohužel mají význam (a tím se vzdalují od důležitého Pataňdžaliho pokynu o “formě bez obsahu”). To se netluče s pojmem mantra (v těchto technikách se doopravdy používají mantry), ale tluče se to s pojmem “pranáva” (v Integrální meditaci se používá pranáva).

Techniky, které, ačkoliv chápou základní princip pohybu ducha směrem dovnitř, ale používají univerzální mantry (třeba OM nebo SO HAM), nejsou zcela přizpůsobené jednotlivci. Některé současné varianty (jako Benstonova relaxační odpověď) umožňují použití jakéhokoliv zvuku, tedy mantry dle vlastního výběru, od vymyšlených slabik po slova s nějakým hezkým významem, jako slovo “Láska”, nebo dokonce božích jmen dle příslušnosti k nějakému náboženství. Totéž platí pro technicky správnou západní metodu křesťanského původu jménem “Oblak nevědění”. Také tato se v otázce použití prostředku pro meditaci, tedy mantry, dopouští té chyby, že připouští, aby měla nějaký význam.

Některé školy a učitelé meditace (především ti založení na tradici) prostě vezmou “svatá jména”, obvykle nějakých božstev, ze své tradice. Nědy nás dokonce přesvědčují, že to tak není, ale nakonec se ukáže, že je. Na západě jsou ta slova neznámá, čímž je vyhověno kritériím pro pranávu (alespoň pro příslušníky západní kultury), ale zanedbává se otázka individuálního přizpůsobení a otevřená zůstává otázka kulturologické, nebo dokonce náboženské manipulace.

Co tedy máme dělat? O mantrách a pranávách nevíme nic, a očividně tu máme značné rozdíly mezi naukami.

Dokonce ani velký Pataňdžali ve svém spisu nenabízí informace o mantrách. Pouze formuluje obecný princip (použití tvaru, nikoliv obsahu). Mluví o “pranávě”, jejíž význam byl později, v komentářích, zúžen pouze na “om” nebo “aum”, ačkoliv je očividné, že o tom nemluví. Vědomosti o původních pranávách mohou být stěží objektivizovány. Vždycky byly subjektivní a na úrovni vhledu, poznání. Jestliže vidíte “mantra lidi”, nebo přesněji “pranáva lidi”, uvidíte, nebo spíš “uslyšíte”, jejich zvuky!

Integrální meditace, která vznikla na základě mojí zkušenosti, pro kterou nemám jiná slova než “přímý vhled”, nabízí úplnou individualizaci mantry. Zvuky, které používáme, jsou spojeny se starobylým věděním o džjótiši. Vypočítává se obraz nebe v okamžiku narození dané osoby a přeměňuje se v řadu matematických formulí. Každá z nich, vyjádřená lidským hlasem, představuje určitý zvuk.

Nevím, kolik je možných vzájemných kombinací mezi nebeskými tělesy nad námi, ale vím, kolik kombinací různých zvuků používáme v Integrální meditaci. 8,1 x10 na 23! Ano, to je 8,1 s třiadvaceti nulami! Dnes na této planetě žije přibližně 7 x 10 na 9. lidí. Milion milionů a ještě víc je celkový počet možných zvuků, které máme k dispozici v Integrální meditaci. Zdůrazňuji to pro alespoň povrchní náhled do hloubky vědění o zvucích, které používáme.

Účastník kurzu Integrální meditace se učí základní techniku, která je přirozená a snadná jako dýchání nebo chůze, ale také svůj individualizovaný zvuk, s nímž tuto techniku provádí. Později, po nějaké době, technikami harmonického urychlení (HAT – Harmonic Acceleration Techniques) účastníci dále tříbí a upravují svoji pranávu – zcela individualizovaný zvuk, pomocí něhož se dostávají do stavu “vědomí bez víření”, čili stavu jógy, jak mu říká Pataňdžali.

Cesta

meditacija3Mnoho lidí začne meditovat s přáním zbavit se stresu a trochu se uklidnit, ale velmi rychle pochopí, že odkrývání pravdy o sobě – legendární osvícení – přichází téměř samo od sebe.

Stejně tak jako základní tehnika, je teorie Integrální meditace a jejího celkového programu založena na spisu o józe, Pataňdžaliho “Jóga sútrách”. S pochopením jógy máme k dispozici kompletní vědění o duši, vědomí, jeho rozvoji, skutečnosti a smyslu života.

Proto program Integrální meditace nabízí teoretickou část v podobě “Studia Jóga súter”, která sestává ze 24 lekcí, 240 stránek materiálu, komentářů a vysvětlení.

Pak následují “Kurzy urychlení”, na který se upevňuje zkušenost ticha v okamžicích, kdy jsme odděleni od každodeních aktivit.

HAT – harmonické techniky urychlení je možné provádět každých 12 měsíců, a jak bylo popsáno, slouží k jemnému upravování osobního zvuku pro meditaci a jeho plné individualizaci.

Jsou tu také “Tehniky aktivace” – použítí vědomostí z Pataňdžaliho Jóga súter k vytváření vlastní skutečnosti: použití dharmanupati jako formule pro spuštění tvořivého procesu.

A nakonec také “pokročilé studium Jóga súter” – zkoumání veškerých dharmanupati z třetí knihy Pataňdžaliho Jóga súter s použitím technik aktivace.

Pokročilé kurzy je trochu obtížné popsat, vzhledem k tomu že jsou založeny na předchozích zkušenostech. Proto se také odehrávají popořádě – počáteční kurzy jsou podmínkou pro návštěvu pokročilých.

Sečteno a podtrženo, program Integrální meditace je celistvý, úplný a bezpečný. Je založen na univerzálním vědění o lidském vědomí. Je vám přístupný ve vašem prostředí, oddělený od zbytečného břemene tradice, která především mate hledající a někdy je vysloveně podvádí.

Namísto takového, už mnohokrát viděného scénáře podněcování oddělenosti (učitel a oddaný žák, který po něčem prahne), který brání skutečnému pokroku, v Integrální meditaci se vám nabízí živá a autentická výuka založená na osobní zkušenosti – především vaší! Zároveň se také seznámíte s nejhlubšími pravdami o rozvoji vědomí a povaze skutečnosti.

A to vše díky jednoduché a snadné technice – dobře vysvětlené a kvalitně vyučované pravé meditaci!

 

POŽÁDAT O INFORMACE O KURZECH IM V ČR E-MAILEM

 

POZOR

Patrick nemluví česky. Pokud se rozhodnete kontaktovat přímo jeho, udělejte to pokud možno v anglickém jazyce. V případě, že to možné není, počítejte prosím se zpožděním, které je způsobeno nutností překladu.

Na email integralnimeditace@seznam.cz je samozřejmě možné psát v češtině.